Zebranie Wiejskie 13.02.2015 – podsumowanie

fot.2Dnia 13.02.2015 w Świetlicy Wiejskiej „Słoneczko” w Trablicach odbyło się Zebranie Wiejskie.

W Zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Kowala p. Tadeusz Osiński, Z-ca Wójta p. Dariusz Bulski oraz radny powiatu radomskiego p. Waldemar Trelka.

W czasie Zebrania przeprowadzono wybory na Sołtysa i Radę Sołecką sołectwa Trablice kadencji 2015-2019.

W wyborach na Sołtysa wystartowały – obecna sołtys p. Alicja Janek oraz ubiegająca się o tę funkcję p. Jolanta Trelka. W wyniku głosowania nowym Sołtysem została p. Jolanta Trelka, która uzyskała 97 głosów (p. Alicja Janek uzyskała 62 głosy, 3 głosy były nieważne).

W skład Rady Sołeckiej weszli:

Marta Jędrasik-Nędzi, Małgorzata Mędrek, Magdalena Pieczonka, Michał Kwiatkowski oraz Piotr Kwiatkowski.

W dalszej części Zebrania przedstawiona została obecna sytuacja Gminy Kowala oraz plany na trwającą kadencję. Poruszono wiele tematów istotnych dla mieszkańców Trablic, jak np. melioracja, kanalizacja, inwestycje drogowe, gospodarka odpadami, transport na terenie gminy.

Zebranie przyciągnęło rekordową liczbę mieszkańców. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że Zebranie zgromadziło 162 osoby. Wysoka frekwencja pokazuje, jak potrzebne było to spotkanie. Liczę, że to nieostatnie zebranie w tak licznym gronie.