Dom Pamięci ks. Romana Kotlarza: Małe muzeum – wielka historia

Dom Pamięci ks. Kotlarza

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala sięgnęło po kolejne granty. Tym razem rozpoczynamy w najbliższym czasie projekt w ramach ogólnopolskiego Programu „Patriotyzm Jutra” dofinansowywanego przez Muzeum Historii Polski. Projekt Dom Pamięci ks. Romana Kotlarza: małe muzeum – wielka historia ma charakter edukacyjny ukierunkowany na edukację historyczną, patriotyczną i obywatelską. Jego osią jest postać księdza Romana Kotlarza – kapelana Radomskiego Czerwca 1976. Do zadań projektowych zostaną zaproszeni uczniowie Publicznego Gimnazjum w Parznicach oraz mieszkańcy gminy Kowala zainteresowani odkrywaniem przeszłości małej ojczyzny. Koordynatorem projektu z ramienia stowarzyszenia jest p. Iwona Więckowska. Projekt, który będzie realizowany od maja do grudnia 2015 roku przewiduje organizację lekcji pamięci, wystawy historycznej, konkursu plastycznego czy imprezy środowiskowej „Dożynki u ks. Kotlarza”. Uczestnicy będą mieli okazję do głębszego poznania postaci niezłomnego księdza i okoliczności protestu robotniczego z 1976 roku. Celem głównym naszych działań jest wypromowanie Domu pamięci ks. Romana Kotlarza jako ważnego i atrakcyjnego miejsca spotkań, wzbogacającego życie społeczności lokalnej.

Ze szczegółowym harmonogramem działań będzie można  zapoznać się w miejscu realizacji projektu tj. w Domu Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trablicach. Serdecznie zapraszamy dorosłych mieszkańców gminy do aktywnego włączenia się w działania projektowe.

Kontakt ze stowarzyszeniem: adres email: stowarzyszeniekowala@o2.pl, tel. 693070597

Kontakt osobisty: w Domu Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trablicach.

Kontakt do nas znajdą Państwo w zakładce Kontakt

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie!

jpgMuzeum-Historii-Polski