MZDiK o możliwości przedłużenia „szóstki” do Trablic

Autobus

Często zadawanym pytaniem w naszej miejscowości jest „kiedy <<szóstka>>  będzie dojeżdżać do Trablic?”. W związku z licznymi pytaniami Urząd Gminy w Kowali wystąpił do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji o przeanalizowanie możliwości oraz podanie warunków technicznych niezbędnych do przedłużenia linii autobusowej nr 6 do pętli przy figurce w Trablicach.

Oto jaką otrzymałem odpowiedź od MZDiK:

„(…) informujemy, że w obecnych warunkach brak jest możliwości przedłużenia trasy linii nr 6 do Trablic ze względu na niewłaściwe parametry drogi Radom – Trablice i wskazanej przez Państwa pętli (przy pos. Trablice 91A).

Eksploatowane w komunikacji miejskiej Radomia autobusy mogą kursować po drogach o szerokości nie mniejszej niż 6m (o ruchu dwukierunkowym) natomiast szerokość drogi Radom – Trablice wynosi około 5m. Oprócz właściwych parametrów drogi winny być także zapewnione odpowiednie parametry pętli autobusowej. Winna ona być dostosowana do zawracania autobusów posiadających zewnętrzną średnicę zawracania wynoszącą 25m.”

Niestety nie jest to dla nas – mieszkańców Trablic – dobra wiadomość. Jednakże, jak sami Państwo widzą, nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez MZDiK, głównie w kwestii szerokości drogi.

Poniżej pismo od MZDiK:

Szostka 1

Szostka 2