Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Idź na wyboryDziś ostatni dzień przed ciszą wyborczą. W związku z tym, przypominamy, że już w najbliższą niedzielę 10 maja 2015 odbędzie się I tura Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej kilka podstawowych, najważniejszych informacji.

1. Głosowanie odbędzie się od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 10 maja 2015 r.

2. Mieszkańcy Trablic i Zenonowa (obwód nr 7) głosują w Publicznej Szkole Podstawowej w Mazowszanach.

Pełna lista obwodów do głosowania: Obwody głosowania

3. Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „x” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów na Prezydenta.

  • Postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
  • Wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie kratki, w tym w szczególności zamazanie kratki, przekreślenie znaku w kratce itp. powodują nieważność głosu

4. Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • jest wpisany do stałego rejestru wyborców w Gminie Kowala (tzn. posiada w Gminie Kowala zameldowanie na pobyt stały i nie wpisał się do rejestru wyborców w innej gminie albo został wpisany do rejestru wyborców w Gminie Kowala na swój pisemny wniosek).

5. Więcej informacji dotyczących Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskacie Państwo na stronach:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kowala/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=87&podmenu=115&str=1&id=1322

oraz

prezydent2015.pkw.gov.pl

Zachęcamy do udziału w głosowaniu.

Przypominamy, że cisza wyborcza rozpoczyna się 9 maja od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 10 maja 2015 r.