Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP – Polska, Kowala, Trablice, Zenonów

Idź na wybory

24 maja odbyła się II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w której to na następnego Prezydenta RP wybrany został Andrzej Duda. Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie zamieściła oficjalne wyniki wyborów. Jak głosowaliśmy w naszej Gminie i w naszej miejscowości na tle naszego kraju?

Dane ogólnopolskie:

Liczba uprawnionych do głosowania

30709281

Liczba kart ważnych

16993169

Liczba wysłanych pakietów wyborczych

56845

Liczba głosów ważnych

16742938

Liczba głosów nieważnych

250231

Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
Duda Andrzej Sebastian 8630627 51,55%
Komorowski Bronisław Maria 8112311 48,45%

 

Wyniki Polska

Frekwencja w Polsce

 

Jak głosowaliśmy w Gminie Kowala? Wyniki poniżej:

Liczba uprawnionych do głosowania

9050

Liczba kart ważnych

5452

Liczba wysłanych pakietów wyborczych

0

Liczba głosów ważnych

5396

Liczba głosów nieważnych

56

Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
Duda Andrzej Sebastian 3882 71,94%
Komorowski Bronisław Maria 1514 28,06%

 

Wyniki Kowala

Frekwencja w Kowali

 

W naszej Gminie zdecydowanie wygrał Andrzej Duda uzyskując prawie 72% głosów, natomiast Bronisław Komorowski uzyskał trochę ponad 28% głosów. Frekwencja, podobnie jak w I turze, była w naszej gminie wyższa niż wynik ogólnopolski i wynosiła 60,24%.

 

Jak głosowaliśmy w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 (Trablice, Zenonów)?

Liczba uprawnionych do głosowania

1323

Liczba kart ważnych

774

Liczba wysłanych pakietów wyborczych

0

Liczba głosów ważnych

763

Liczba głosów nieważnych

11
Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
Duda Andrzej Sebastian 507 66,45%
Komorowski Bronisław Maria 256 33,55%

 

Wyniki Trablice

Frekwencja w Trablicach

 

Mieszkańcy Trablic i Zenonowa poprawili swój wynik z pierwszej tury o prawie 10 punktów procentowych i na drugą turę wybrało się ponad 58% uprawnionych do głosowania. Również i w naszym okręgu lepszy wynik wyborczy uzyskał Andrzej Duda (66,45%) niż Bronisław Komorowski (33,55%).

29 maja Andrzejowi Dudzie zostanie wręczony akt wyboru na prezydenta. Natomiast urząd prezydenta obejmie po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym dnia 6 sierpnia. Do tego momentu Andrzej Duda będzie prezydentem elektem.

Opracowano na podstawie danych zamieszczonych na stronie: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/