WAŻNE: Obowiązek złożenia informacji w sprawie podatku

Wójt Gminy Kowala informuje, że w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kowala operat opisowo-kartograficzny stał się operatem ewidencji gruntów i budynków na dzień 09.12.2013 r.

W związku z tym, przypominamy, że mieszkańcy naszej gminy (osoby fizyczne) zobowiązani są do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informację o gruntach, sporządzoną według ustalonego wzoru. 

Wzór do pobrania jest tu:

http://www.kowala.pl/asp/pliki/do_pobrania/podatek_rolny_informacja.pdf

http://www.kowala.pl/asp/pliki/do_pobrania/podatek_od_nieruchomosci_informacja.pdf

http://www.kowala.pl/asp/pliki/do_pobrania/podatek_lesny_informacja.pdf

oraz w Urzędzie Gminy w Kowali.

Wszelkie informacje dotyczące gruntów (ich powierzchni, rodzaju, klasy) oraz nieruchomości można uzyskać w pok. nr 29, Urząd Gminy w Kowali.

W razie pytań można kontaktować się z Urzędem pod nr tel. 48 610-17-60 w. 50.

źródło: kowala.pl