Głos oddamy w „Słoneczku” a nie w Mazowszanach

Idź na wybory

Pragniemy poinformować, że na ostatniej sesji Rady Gminy Kowala została podjęta uchwała o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7. Od tej pory mieszkańcy Trablic i Zenonowa swój głos w wyborach oddawać będą w Świetlicy „Słoneczko” w Trablicach a nie jak do tej pory w szkole w Mazowszanach.

Na co dzień obserwujemy przygotowania do kampanii przed jesiennymi wyborami. Coraz więcej mówi się o wrześniowym referendum. Aby udogodnić mieszkańcom udział w tych i kolejnych wyborach, wystąpiliśmy do Wójta Gminy Kowala z wnioskiem o zmianę lokalizacji punktu wyborczego. Wójt Gminy Kowala przedłożył niniejszy wniosek pod dyskusję Rady na sesji w dniu 24 czerwca 2015. Po zapoznaniu radnych z argumentacją, że jest to rozwiązanie z korzyścią dla mieszkańców i pozytywnie wpłynie na frekwencję, Rada Gminy Kowala jednogłośnie (przy jednym radnym nieobecnym) uchwaliła, że nową siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 (obejmujące Trablice i Zenonów) będzie Świetlica Słoneczko w Trablicach.