Staramy się o Pracownię Orange w Trablicach

orange

We współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gminy Kowala przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Fundację Orange o utworzenie w naszej miejscowości Pracowni Orange.

Czym jest Pracownia Orange?

Pracownia Orange to program społeczny, w ramach którego Fundacja Orange zakłada i pomaga prowadzić multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań.

Takich pracowni jest już 50 w małych miejscowościach w Polsce. Każda świetlica zostaje wyposażona w komputery, bezpłatny internet, konsolę do gier, telewizor LCD i meble, aby stworzyć nowoczesne miejsca, w których mieszkańcy mogą wzmacniać swoje cyfrowe umiejętności, a także więzi społeczne. Fundacja Orange pomaga opiekunom Pracowni prowadzić świetlice, urozmaicać ich ofertę i działać na rzecz mieszkańców.

Do obecnej edycji programu wpłynęło aż 1018 wniosków. Spośród nich kapituła konkursu wyłoni 50 wniosków. Następnie spośród tych 50 wniosków w drodze głosowania internetowego zostanie wyłonione 25 zwycięskich miejscowości w których zostanie zrealizowany program Pracownie Orange.

Oficjalne ogłoszenie, które wnioski trafią pod głosowanie internetowe nastąpi 20 lipca.

Program odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Partnerem inicjatywy jest Polska Press Grupa, Polska Agencja Prasowa, portal NGO.pl oraz kampaniespoleczne.pl