Komunikat w sprawie naboru wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą

susza

W związku z suszą, jaka dotknęła naszą gminę, informujemy rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat. Termin składnia wniosków upływa w dniu 11 września 2015 roku.

Zgodnie z wymogami obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach określił stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw:

  • kukurydzy na kiszonkę,
  • kukurydzy na ziarno,
  • ziemniaka,
  • buraka cukrowego,
  • chmielu,
  • tytoniu,
  • warzyw gruntowych,
  • krzewów i drzew owocowych,
  • roślin strączkowych,
  • użytków zielonych.

http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Wójt Gminy Kowala wystąpił z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o powołanie składu Komisji Terenowej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Bardzo ważnym jest, aby powierzchnia wpisywanych upraw była zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie. Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty z roku 2015.
Warunkiem szacowania szkód jest stwierdzenie strat powyżej 30% w średniej rocznej produkcji rolnej w danym gospodarstwie.  

Dodatkowych informacji będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kowali, pokój nr 10, tel. 610-17-60 wew. 32

Wójt Gminy Kowala
Tadeusz Osiński

Do pobrania:

źródło: kowala.pl