Narodowe Czytanie „Lalki” w Kowali

narodowe_czytanie

W sobotę, 12 września 2015 roku o godz. 13.00, w Kowali odbędzie się 4. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie podczas której będziemy czytać powieść Bolesława Prusa „Lalka”.

Dzieło Prusa wezmą do rąk przedstawiciele UG, Klubu Seniora, pracownicy GOPS, wolontariusze z Centrum Wolontariatu, a także sołtysi, strażacy, nauczyciele i uczniowie.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w akcji Narodowe Czytanie, która w latach ubiegłych organizowana była w tysiącach miejsc na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju. W zeszłym roku w niemal 2 000 miejscowości w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

Akcja ma popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. Ogólnonarodowa lektura dzieł ze skarbnicy polskiej literatury to sposób na narodową integrację wokół zjawisk doniosłych w polskiej kulturze wysokiej oraz na odkrywanie mądrości i aktualności zawartych w nich diagnoz.

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Narodowe Czytanie zainaugurowała w 2012 r. wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry. W 2014 roku publicznie czytano „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, zaś na rok 2015 wybrano „Lalkę” Bolesława Prusa.

źrodło: kowala.pl