Pierwsze głosowanie w „Słoneczku” za nami – wyniki referendum.

Idź na wybory

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego 6 września. Aby wynik referendum był wiążący do urn musiałoby się udać ponad 50% osób uprawnionych – tj. ponad 15 mln obywateli Polski. Ważne głosy oddało nieco ponad 2,3 mln Polaków co stanowi 7,8% uprawnionych do głosowania, w związku z czym wynik referendum jest niewiążący.

Jak głosowaliśmy w naszej Gminie i w naszej miejscowości na tle naszego kraju?

Dane ogólnopolskie:

Liczba uprawnionych do głosowania

30565826

Liczba kart ważnych

2384780

Liczba wysłanych pakietów wyborczych

5379

refpol
wynrefpol

Jak głosowaliśmy w Gminie Kowala?

Liczba uprawnionych do głosowania

9170

Liczba kart ważnych

699

Liczba wysłanych pakietów wyborczych

0

refkow

wynrefkow

Jak głosowaliśmy w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 (Trablice, Zenonów)?

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

1355

Liczba kart wyjętych z urny

134

reftrb
wynreftrb

Po raz pierwszy mieszkańcy Trablic i Zenonowa oddawali swój głos w świetlicy „Słoneczko” w Trablicach, a nie tak jak dotychczas w szkole w Mazowszanach. Frekwencja w Trablicach była wyższa niż średnia dla całego kraju i wyniosła niecałe 10%. Warto nadmienić, że było ona najwyższa spośród wszystkich lokali wyborczych w naszej gminie. Pozostaje mieć nadzieję, że zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 przyczyni się również do dobrej frekwencji w czasie jesiennych wyborów parlamentarnych, które odbędą się 25 października 2015r.

Analizując wyniki referendum, głosujący w Trablicach opowiedzieli się analogicznie do reszty kraju. Ponad 77% głosujących chce wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, niecałe 14% chce utrzymania dotychczasowego finansowania partii politycznych, natomiast aż 93% głosujących chce, aby wątpliwości w przepisach prawa podatkowego rozstrzygać na korzyść podatnika.