Pierwsze głosowanie w świetlicy w Trablicach

IMG_20150904_130652

Już jutro, 6 września, odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Po raz pierwszy mieszkańcy Trablic i Zenonowa oddadzą swój głos w świetlicy „Słoneczko” w Trablicach, a nie tak jak do tej pory w szkole w Mazowszanach. Głosowanie odbywać się  będzie od godziny 6:00 do godziny 22:00

Sposób głosowania w referendum ogólnokrajowym

Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „X” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce pod pytaniem.

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak „X” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo odpowiedzi negatywnej „NIE”.

Głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „X” w żadnej z kratek obok odpowiedzi na pytanie;

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

Więcej informacji na temat referendum znajdą Państwo na stronie: referendum2015.pkw.gov.pl