Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Idź na wybory

W najbliższą niedzielę, 25 października 2015r., odbędą się wybory parlamentarne, w których wybierzemy 460 posłów oraz 100 senatorów. Przypominamy, że mieszkańcy Trablic i Zenonowa głosują w świetlicy „Słoneczko” w Trablicach.

Poniżej kilka podstawowych informacji na temat głosowania.
 • Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00.
 • Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed dniem głosowania, tj. 24 października 2015 r. od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 25 października 2015 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.
 • Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
  – najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  – nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  – nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  – nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 • Technika głosowania – SEJM:

 • Technika głosowania – SENAT:

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu!

źródło: pkw.gov.pl