Zaproszenie na konsultacje społeczne

kosspo

Wójt Gminy Kowala p. Tadeusz Osiński zaprasza Mieszkańców Gminy na konsultacje społeczne dot. dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Kowala na lata 2015-2022, które odbędą się dnia 29.10.2015r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowali.

Strategia Rozwoju Gminy to dokument wyznaczający kierunki rozwoju, najważniejsze cele i sposoby ich osiągania. Jest dokumentem istotnym zwłaszcza w przypadku ubiegania się o fundusze zewnętrzne, z których finansuje się inwestycje infrastrukturalne oraz o charakterze społecznym.

Spotkanie konsultacyjne pozwoli Państwu wyrazić opinię na temat najważniejszych potrzeb, celów rozwojowych gminy i konkretnych zadań do wykonania.

Państwa zaangażowanie pozwoli na opracowanie dokumentu odpowiadającego realnym potrzebom gminy.

źródło: kowala.pl