Konsultacje społeczne w Zenonowie

konspol

Uwaga Mieszkańcy Zenonowa!

Dnia 6 grudnia 2015r. (niedziela)  o godz. 15:00 w budynku Pana Sylwestra Łobody w Zenonowie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące utworzenia sołectwa Zenonów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy m. Zenonów posiadający czynne prawo wyborcze.

Po zakończeniu konsultacji wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń sołectwa Huta Mazowszańska oraz m. Zenonów, w siedzibie Urzędu Gminy w Kowali oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Kowali.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych to kolejny etap przygotowań do utworzenia sołectwa Zenonów.

Zarządzenie Wójta Gminy Kowala w sprawie przeprowadzenia konsultacji dostępne jest pod tym adresem:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kowala/4096.pdf

Zachęcam do udziału w spotkaniu!