Bezpłatne badania mammograficzne

Designed by Freepik

10 lutego 2016 roku (środa) w godz. 09:00 – 16:00 przy Urzędzie Gminy w Kowali zostaną przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanych badań znajdują się na stronie internetowej www.mammo.pl. Poniżej zamieszczam najważniejsze informacje dotyczące badań.

Z informacji zamieszczonych na ww. stronie dowiadujemy się, że

  • Panie w wieku 50 – 69 lat mogą skorzystać z bezpłatnych badań w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – bezpłatne badanie co 2 lata. Na badanie nie jest wymagane skierowanie lekarskie, przed jego wykonaniem weryfikuje się jedynie PESEL i sprawdza w ogólnopolskim Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki, czy aktualnie przysługuje badanie
  • Panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat bezpłatne badania mammograficzne mogą wykonać w ramach Funduszy Norweskich. Wymagane jest skierowanie lekarskie oraz rejestracja. Więcej informacji znajduje się na stronie  http://fundusze.mammo.pl/o-badaniach/

źródło: kowala.pl, mammo.pl