41. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza

18 sierpnia 2017r. minęła 41. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza. Z tej okazji najpierw w Radomiu a potem w Trablicach – Pelagowie odbyły się uroczystości. O godz. 16.00 przy rondzie ks. Romana Kotlarza, w asyście pocztów sztandarowych, odbyła się modlitwa, zapalenie zniczy oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Romana Kotlarza. Następnie o godz. 17:00 w naszej parafii koncelebrowana była msza św. w intencji tragicznie zmarłego kapłana.

Homilię wygłosił ks. Szczepan Kowalik – doktor historii, który od lat bada sprawę śmierci ks. Kotlarza. W czasie kazania przybliżył mało znane fakty z życia ks. Kotlarza, oraz nakreślił rolę „Grupy D”, której członkowie przygotowywali prowokacje i akcje wymierzone w Kościół. Jej kierownikiem był płk Zenon Płatek, jeden z oskarżonych w śledztwie dotyczącym zamordowania bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Gdy 11 lipca, podczas kazania, ks. Kotlarz powiedział, że błogosławił protestujących robotników w Radomiu, a jego kazanie nagrywały służby, nazajutrz został wezwany na przesłuchanie. Z tej rozmowy sporządzono pisemny raport i opatrzono go ręczną adnotacją, by jego całość przekazać płk. Płatkowi. To był właściwie wyrok na ks. Kotlarza. Krótko potem zaczęły się najścia na plebanię i dotkliwe pobicia, które doprowadziły do śmierci księdza – mówił w homilii ks. Szczepan Kowalik

Po mszy św. uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych udali się do budynku dawnej plebanii, gdzie przy obelisku poświęconym kapłanowi – męczennikowi, złożono kwiaty i zapalono znicze. W uroczystościach wzięli udział posłowie na Sejm RP, przedstawiciele samorządu z terenu gminy Kowala, przedstawiciele gminy Koniemłoty, członkowie rodziny kapłana – męczennika, przedstawiciele NSZZ „Solidarność Ziemia Radomska i Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76.

Po części oficjalnej, wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez radnych z terenu naszej gminy.

Leave a Reply