VI Gminny konkurs plastyczny „JESIEŃ WŚRÓD NAS”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM zorganizowanym przez PSP im. M. Konopnickiej w Mazowszanach oraz Świetlicę ,,Słoneczko” w Trablicach.

Cele konkursu:

 • nabywanie umiejętności obserwowania jesiennego krajobrazu;
 • rozbudzanie wrażliwości na jego piękno;
 • rozwijanie zdolności plastycznych;
 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich twórczych pomysłów.
REGULAMIN  GMINNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO
 • Uczestnicy mają za zadanie wykonać pracę plastyczną inspirowaną tytułem konkursu.
 • W konkursie mogą brać udział dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych i świetlic z terenu gminy Kowala.
 • Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych:
  • I kategoria klasy 0-1
  • II kategoria klasy 2-3
 • Konkurs składa się z dwóch etapów.
 • W pierwszym etapie placówki (szkoły/przedszkola) drogą wewnętrznych eliminacji wyłaniają         z każdej klasy/oddziału przedszkolnego po 1 pracy.

W przypadku świetlic pierwszy etap polega na wyłonieniu po 1 pracy w danej kategorii wiekowej.

 • Wszystkie prace zakwalifikowane do II etapu należy dostarczyć do organizatorów (Świetlicy ,,Słoneczko” w  Trablicach lub PSP w Mazowszanach)  w terminie do 23 listopada 2017r.
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie, techniką dowolną, format pracy A4.
 • Każda praca powinna posiadać passe-partou oraz na odwrocie metryczkę (załącznik).
 • Prace zakwalifikowane do II etapu przechodzą na własność organizatora i mogą być publikowane.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy laureatów odbędzie się 29 listopada 2017r. (środa) o godz. 10.30 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach.

Na finał zapraszamy wszystkie dzieci zakwalifikowane do II etapu wraz z opiekunami.

Nagrody: Laureaci I, II, III miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

Pozostałym uczestnikom zostaną wręczone dyplomy. Dopuszcza się wyróżnienie przez członków komisji.

Załącznik do pobrania: VI Gminny konkurs plastyczny

Leave a Reply