Konsultacje w sprawie budowy trasy S12 na terenie naszej gminy

W czwartek, 14 grudnia odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy trasy S12 na terenie naszej gminy. Spotkanie zorganizowane zostanie w Szkole Podstawowej w Kowali o godzinie 15.00.W załączeniu proponowany przez projektantów przebieg trasy:

Projekt cz. 1

Projekt cz. 2

Konsultacje będą dotyczyć opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą:”Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł „Bronowice” na obwodnicy Puław)”.

Leave a Reply