Mała Akademia Niepodległości – „Wskrzeszenie Rzeczpospolitej”

Przypadający w tym roku jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości jest wyjątkową okazją do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie, a także do pogłębiania naszej wiedzy na temat tego bezprecedensowego wydarzenia jakim była II Rzeczpospolita a także innych faktów ze 100-letniej historii Polski.  Z tej okazji rozpoczynamy  cykl otwartych spotkań, podczas których zaproszeni prelegenci podzielą się swoją wiedzą o rodzeniu się nowej państwowości Rzeczpospolitej Polskiej, jej twórcach, o problemach oraz mitach i stereotypach odrodzonego po 123 latach niewoli, państwa, które wokół niego narosły. Porozmawiamy także o czasach wojennych i  różnych obliczach okresu PRL, a także o początkach III RP.

Cykl spotkań – Mała Akademia Niepodległości

Na miłośników historii czekamy we wtorek 24 kwietnia  2018r o godzinie 14.00 w Izbie Pamięci ks. Romana Kotlarza Trablice 29, gdzie w ramach Małej Akademii Niepodległości odbędzie się seminarium poświęcone wskrzeszeniu Rzeczpospolitej. Wydarzenia związanych z tym historycznym faktem przybliży profesor Marek Wierzbicki. Wstęp wolny.

Na spotkanie z prof. Markiem Wierzbickim zapraszamy dorosłych, dzieci, nauczycieli… słowem, wszystkich zafascynowanych historią Polski. 

O prelegencie

Marek Wierzbicki (ur. 23 lipca 1964 w Pionkach) – historyk, profesor nauk społecznych. Przez wiele lat aktywny działacz harcerski, liderem lokalnych struktur Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. W latach osiemdziesiątych był działaczem opozycji „Solidarnościowej”. Kolportował wydawnictwa tak zwanego „drugiego obiegu”. Od 1 października 2009 profesor nadzwyczajny KUL – w Instytucie Politologii, kierownik Katedry Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych. Od września 2007 kierownik referatu Biura Edukacji Publicznej IPN Delegatura Radom. 22 stycznia 2016 uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.

W swoich pracach zajmował się dziejami okupacji sowieckiej ziem wschodnich przedwojennej Polski (1939-1941), młodzieżą w PRL na tle politycznych, społecznych i kulturowych trendów epoki, badał relacje władzy i społeczeństwa w systemie totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym oraz dzieje polskiej emigracji politycznej po 1939 r.

Leave a Reply