Obchody 42. rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza

W sobotę 18 sierpnia obchodziliśmy 42. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Romana Kotlarza. Początek uroczystości miał miejsce w Radomiu, gdzie przy pomniku ks. Romana złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Trablicach bp Piotr Turzyński rozpoczął mszę św. w intencji kapłana – męczennika.

Po zakończeniu mszy św. w asyście orkiestry oraz pocztów sztandarowych zgromadzeni udali się do Domu Pamięci ks. Romana Kotlarza, gdzie przy obelisku poświęconym kapłanowi złożono kwiaty i zapalono znicze.

W uroczystości udział wzięli: rodzina ks. Kotlarza, Marek Suski – sekretarz stanu, delegacje NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele Stowarzyszenia Radomski Czerwiec ’76, Stowarzyszenia Patriotycznego im. ks. Romana Kotlarza z Szydłowca, delegacja z parafii Koniemłoty z proboszczem ks. dr. Michałem Łukasikiem, władze samorządowe gminy Kowala oraz mieszkańcy.

Po części oficjalnej, wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do zwiedzania dawnej plebanii oraz na poczęstunek.

W niedzielę 19 sierpnia delegacja z naszej parafii uczestniczyła w uroczystościach w Koniemłotach.

Leave a Reply