Projekt kanalizacji – wersja robocza

W urzędzie gminy w Kowali dostępny jest projekt roboczy kanalizacji dla naszej miejscowości. Niestety, Wójt nie przystał na moją prośbę i nie wyraził zgody na umieszczenie tego projektu w świetlicy Słoneczko, dlatego zainteresowani muszą udać się do urzędu gminy w Kowali pokój nr 10 lub skorzystać z linku zamieszczonego poniżej.

Projekt kanalizacji wersja elektroniczna:

http://www.kowala.pl/asp/pliki/aktualnosci/pzt_trablice_12.12.18_wersja_robocza.pdf

Uwagi dotyczące ww. inwestycji należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu pokój nr 27 (sekretariat) lub na spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Techniki Sanitarnej „INSTECH”.

Spotkanie z projektantem ustalone jest na dzień 09.01.2019r. (środa) godz. 18.00 w Świetlicy „Słoneczko”, na którym będą podpisywane umowy z właścicielami, współwłaścicielami i użytkownikami wieczystymi działek przez które będzie przebiegać ww. inwestycja.

Na stronie urzędu gminy pojawiła się zakładka „Kanalizacja” pod adresem:

http://kowala.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=492&strona=1

Komentarz autora

Bardzo żałuję, że projekt ten dostępny jest w wersji papierowej tylko w urzędzie gminy w Kowali. Moją prośbę o umieszczenie tego projektu w świetlicy Słoneczko argumentuję tym, że byłby on bardziej dostępny dla większej liczby odbiorców, zwłaszcza tych pracujących w godzinach pracy urzędu. Nie bez znaczenia jest fakt, że świetlica w Trablicach otwarta jest do późnych godzin popołudniowych a urząd jedynie w poniedziałki do 16.00 a w pozostałe dni do 15.00. Dla Was, proszę Państwa, pozostaje niestety jedynie wersja elektroniczna….

Paweł Lis

Leave a Reply

%d