Drużyna ks. Kotlarza dla Niepodległej – Pobiegnij dla Niepodległej!!!

Przed nami Narodowe Święto Niepodległości. To wyjątkowy typ wydarzenia kulturalnego promujący nowoczesną formę patriotyzmu i wolontariatu, angażujący i integrujący całą społeczność lokalną, ukazujący alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Zachęcamy mieszkańców gminy, aby 11 listopada 2019 roku spędzić aktywnie wspólnie z sąsiadami i innymi mieszkańcami gminy. Sztafeta ma na celu uczczenie Dnia Niepodległości oraz promowanie patriotyzmu zarówno wśród młodych i starszych pokoleń.

Drużyna ks. Kotlarza dla Niepodległej!

Zachęcamy do wzięcia udziału w sztafecie w ramach Drużyny ks. Kotlarza. Dla zainteresowanych przygotowane są okolicznościowe koszulki, a osoby już je posiadające zachęcamy do wzięcia je na trasę biegu.

Informacje o biegu

Urząd Gminy w Kowali, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali zapraszają na dziewiątą edycję Sztafety 11.11.11.11.11.19 organizowanej pod hasłem „MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCIOWA. AKTYWIZACJA – REKREACJA – INTEGRACJA”.

 Program Sztafety:

Godz. 11:00 uroczystości na skwerku pod Pomnikiem lotników Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Kowali,

Godz. 11:11 Start Sztafety Niepodległości spod Pomnika lotników Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Kowali,

Przystanek 1 przy Pomniku Powstańców poległych 21 lipca 1863 r. w bitwie pod Kowalą, złożenie kwiatów, wpasowanie kolejnego kamienia pamięci.

Godz. 12:00 wspólne odśpiewanie Hymnu Polski w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”,

Przystanek 2 koło p. Jarosława Słomki sołtysa Kowali,

Przystanek 3 przy kapliczce w Rożkach,

Przystanek 4 przy Pomniku ku czci 15 Polaków powieszonych przez hitlerowców 12.X.1942r. w Rożkach, złożenie kwiatów, przemówienie,

Przystanek 5 przy gospodarstwie szkółkarskim p. Alicji Czwarno w Ludwinowie,

Przystanek 6 przy p. Alicji Morton sołtys Ludwinowa,

Przystanek 7 zakończenie sztafety w Domu Pamięci Księdza Romana Kotlarza w Trablicach, złożenie kwiatów, występ patriotyczny uczniów PSP w Kowali.

Godz. 13.00-14.00 poczęstunek dla uczestników

            Każdy mieszkaniec może przyłączyć się w dowolnym miejscu przebiegu trasy.

            Tegoroczna trasa liczy ok 9 km. Zmęczonym w drodze pomoże autokar.

            Zachęcamy do biało-czerwonych strojów.

Leave a Reply

%d bloggers like this: