Konsultacje nazwy ul. Wierzbickiej – numeracja kontynuacją z Radomia

Z informacji zamieszczonych na stronie urzędu gminy Wójt Gminy Kowala zawiadamia mieszkańców, których nieruchomości położone są wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744, że do 12.11.2019 r odbywają się konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy Wierzbicka dla ww. drogi. Z informacji uzyskanych w trakcie sesji Rady Gminy Kowala z dn. 28 października numeracja w naszej miejscowości ma być kontynuacją numeracji z Radomia.

Druki dot. konsultacji:

Ankieta:

www.kowala.pl/asp/pliki/aktualnosci/trablice.docx

RODO:

http://www.kowala.pl/asp/pliki/aktualnosci/zal._klauzula_rodo__konsultacje_spoleczne.pdf

Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne należy przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Kowali Kowala 105a 26-624 Kowala-Stępocina lub na adres poczty elektronicznej kowala@kowala.pl bądź złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kowala pok. Nr 27 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 700 do 1500

Leave a Reply