20 lutego konsultacje CPK w szkole w Mazowszanach

Dn. 20 lutego 2024 r., w godz. 17.00 a 20.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach odbędzie się spotkanie z firmą  Databout sp. z o.o., która na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. (CPK) opracowuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R) dla zadania pn. Budowa linii kolejowej nr 84 na odc. Radom -Iłża -Kunów”.

Na spotkaniu będą omawiane między innymi: punkty obsługi podróżnych i stacje kolejowe, rozwiązania drogowe w bezpośrednim otoczeniu planowanej linii kolejowej oraz potencjalna  zajętość terenu pod inwestycje

Leave a Reply