Podsumowanie spotkania w sprawie CPK

Krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania z przedstawicielami CPK i projektantami linii kolejowej Radom – Kunów 🚂

1. Przedstawiono harmonogram działań. Z obecnie zaprezentowanych 4 wariantów – na przełomie IV kwartału 2024 / I kwartału 2025 zostanie wybrany 1 wariant inwestorski, który będzie dalej procedowany. Przewidywany termin budowy to 2031 – 2034
2. Projektanci omówili 4 warianty wraz z proponowanymi rozwiązaniami inżynieryjnymi – wiadukty, tunele, drogi dojazdowe.
3. Omawiane dziś warianty zostały przesłane do urzędu gminy i będę udostępnione na stronie internetowej urzędu gminy w Kowali, aby każdy mógł się z nimi zapoznać.
4. Projekt nie jest jeszcze zakończony i będzie uzupełniany.
5. Na stronie CPK zamieszczona jest ankieta w sprawie zaprezentowanych wariantów. Ankietę można przesyłać do CPK do 18 marca. Proponuję, aby wypełnione ankiety przynieść na zebranie wiejskie, które odbędzie się 5 marca w Trablicach i przekażemy je do CPK razem.
🗣 A teraz kilka słów podsumowania ode mnie. Dla nas mieszkańców Trablic warianty, które zostały zaprezentowane są tragiczne. Wybór jakiegokolwiek z nich to jak wybór „między dżumą a cholerą”. Każdy ma swoje wady – a dla nas mieszkańców nie widać zalet. Każdy z nich ingeruje bardzo mocno w naszą miejscowość. Warianty, które omijały Trablice czyli „fioletowy” oraz przesłany przeze mnie do CPK wariant „społeczny”, który wykorzystywał istniejące tory „kieleckie” i omijał gminę Kowala zostały odrzucone i nie są brane pod uwagę w dalszych analizach. Niestety decyzje dot. CPK zapadają gdzieś indziej – ponad naszymi głowami 😔
Dziś na gorąco tyle 🔥
Jak tylko będą pojawiać się nowe informacje to będę o nich informował

Leave a Reply