Konsultacje nazwy ul. Wierzbickiej – numeracja kontynuacją z Radomia

Z informacji zamieszczonych na stronie urzędu gminy Wójt Gminy Kowala zawiadamia mieszkańców, których nieruchomości położone są wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744, że do 12.11.2019 r odbywają się konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy Wierzbicka dla ww. drogi. Z informacji uzyskanych w trakcie sesji Rady Gminy Kowala z dn. 28 października numeracja w naszej miejscowości ma być kontynuacją numeracji z Radomia.

Czytaj dalej

Drużyna ks. Kotlarza dla Niepodległej – Pobiegnij dla Niepodległej!!!

Przed nami Narodowe Święto Niepodległości. To wyjątkowy typ wydarzenia kulturalnego promujący nowoczesną formę patriotyzmu i wolontariatu, angażujący i integrujący całą społeczność lokalną, ukazujący alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Zachęcamy mieszkańców gminy, aby 11 listopada 2019 roku spędzić aktywnie wspólnie z sąsiadami i innymi mieszkańcami gminy. Sztafeta ma na celu uczczenie Dnia Niepodległości oraz promowanie patriotyzmu zarówno wśród młodych i starszych pokoleń. Czytaj dalej