O nas

profilowe_FbPAWEŁ LIS

Urodziłem się w 1986 roku, jestem synem Zdzisława i Renaty. Ukończyłem 2 kierunki studiów na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiadam tytuł magistra inżyniera o specjalności logistyka i zastosowanie produktów naftowych oraz tytuł inżyniera budownictwa. Jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach ukończyłem studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dziedzinie inżynierii złóż ropy i gazu.

Od początku kariery zawodowej jestem związany z sektorem paliwowo-gazowym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Jestem radnym Rady Gminy Kowala z okręgu Trablice – Zenonów.