Dzień Sąsiada – skąd hasło tegorocznej imprezy?

festa-dei-vicini-ufficiale

Tegoroczne hasło „Europa. Polska. Trablice.” jest nieprzypadkowe. Od 2000 roku w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Sąsiada. Naszym spotkaniem chcemy nawiązać do tej ogólnoeuropejskiej tradycji.

Europejski Dzień Sąsiada w tym roku obchodzony jest 27 maja.  W związku z tym, że jest to długi weekend majowy postanowiliśmy, że w Trablicach świętować będziemy 21 maja.

Jak to się zaczęło?

Dzień jest obchodzony w ponad 30. krajach europejskich, w tym 27. z UE, a także w Kanadzie.
Jest to największe święto społeczności lokalnych w Europie, objęte patronatem Komisji Europejskiej i wspierane przez Komitet Regionów. W 2008 roku Dzień Sąsiada został włączony w obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. W 2007 roku w obchodach uczestniczyło już 7 mln ludzi z ponad 700 miast i organizacji z 28.krajów, a w 2008 – 8 mln ludzi z 800 miast i organizacji całej Europy. W obchodach, od 2007 roku, uczestniczy również kilkanaście miast z Polski, m.in: Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław.

W tym dniu są organizowane festyny, konkursy i zabawy. Idea, która narodziła się w Paryżu w 1999 r. (akcja „Dzielnice bez obojętności”) staje się coraz bardziej popularna w Europie. Raz w roku zachęca się mieszkańców do spotkań z sąsiadami, po to, by spokojnie porozmawiać, lepiej się poznać, poczęstować domowym wypiekiem.

Jak będzie u nas?

Żyjemy dziś w dość paradoksalnej epoce. Czasami łatwiej jest skontaktować się z kimś na drugim końcu świata niż powiedzieć „dzień dobry” swojemu sąsiadowi. Stawmy czoło samotności, zamknięciu, indywidualizmowi panującemu w naszych miastach. Europejski dzień sąsiadów jest spotkaniem, które sprzyja nawiązaniu więzi społecznych i kontaktów międzyludzkich. Motto: „Zapraszam sąsiadów na kawę”.

Plan i cel: wzmocnić więzi sąsiedzkie, solidarność między sąsiadami, rozwinąć gościnność i dynamikę między ludźmi. To mieszkańcy są prawdziwymi uczestnikami a rezultaty są zdumiewające: wzajemna pomoc, przyjaźń, solidarność… Czy nie możemy uczynić naszej miejscowości bardziej ludzkiej i braterskiej?

Zapraszamy na nasze święto: 21 maja od godz. 16.00. Teren za Domem Pamięci ks. Romana Kotlarza.

tekst i grafika: http://country.european-neighbours-day.com/pl